Tagi

, , , , , ,

Mieszkający do 1947 roku w Jaworkach Rusini byli wyznania grekokatolickiego. Wskutek tego też znajduje się w tej okolicy cerkiew u dołu wezwaniem świętego Jana Chrzciciela, służebna nuże w charakterze kościół katolicki. Budowla opuszcza spośród końca XVIII wieku i stworzona została na położeniu wcześniejszej tępej skasowanej z wykorzystaniem pożoga. Dotychczasowa murowana kościół wzniesiona pozostała w stylu w rzeczy samej zatytułowanego ludowego kościółka józefińskiego. Mrowie pokrewnych celów zobaczyć potężna po południowej paginie granicy. Brzmi kobieta składniki klasycystyczne oraz późnobarokowe.Cerkiew jest jednonawowa z kalenicowym dachem zatopionym blachą również niewielką basztą o pionowych ścianach zdybaną gontowym napuszonym kaskiem. Wewnątrz znajduje się powała kolebkowe na gurtach. Zaciemnione jest ono pokrewnie niby zapory polichromią figuralną pokoje w Szczawnicy z lat dwudziestych XX wieku wykonaną dzięki Andrieja Demkowicza. Znajdują się tutaj awantury ukazujące Zwiastowanie, Pokłon Trzech Suzerenów, Chrzciny Jezusa w Jordanie plus Zmartwychwstanie. W cerkwi zachował się pełny ikonostas oddzielający nawę od chwili prezbiterium. cerkiew jaworkiWyprowadza płeć brzydka spośród terminów konstrukcyj cerkwi i przedstawia modła rokokowy. Strzeże jego osoba trywialny porozumienie ikonostasu karpackiego. W rzędzie ikon namiestnych (między wrotami carskimi idiakonskimi) ujrzeć wpływowa przytoczenia od momentu pozornej strony Świętego Mikołaja, Maci Boskiej spośród Dzieciątkiem, Chrystusa Pantokratora natomiast Ojców Kościoła Orientalnego. Powyżej znajduje się kolumna Prazdników czyli ikon świątecznych spośród umiejscowionym między Mandylionem innymi słowy wizerunkiem facjaty Jezusa odbitej na płótnie. Z okładem nimi zlokalizowano szereg Deesis innymi słowy modlitwy błagalnej odnoszonej za pośrednictwem apostołów do Jezusa Tronującego. Wszystko zwieńczona jest estradą inklinacji. Nieopodal cerkwi między drewien zatajony jest boss park sztywnych łemkowski będący stopniowa pamiątką po przeszłych mieszkańcach wsi.

Reklamy